Saturday, February 24, 2007

Santiago de los treinta Caballeros (Dominikanska Republiken): Staden kan få spårväg


Den första spårvägslinjen skulle i så fall ha 12 hållplatser.

Santiago de los treinta Caballeros, Dominikanska Republiken.


De preliminära studierna för möjligheten att implementera en spårväg på gatunivå har just avslutats. Det här har skett på uppdrag av Santiago kommuns styrelse. Studierna genomfördes av Spanska tekniker från det Spanska företaget "Ferrocarriles Metropolitanos de Vía Estrecha de España.

Experterna skrev slutligen en rapport på basis av studieresultaten och har lämnats in till Santiagos borgmästare José Enrique Sued samt till FEVEs styrelse i Spanien.

De Spanska ingenjörerna färdades till olika centrala och periferiska punkter av staden där det är tänkt att spårvägen ska gå. Ingenjörerna analyserade också markanvändning, den seismologiska känsligheten och stadsplaneringens tillvägagångssätt i Santiago.


Bussmaffian

Byggandet av spårvägen vars kostnader inte har offentliggjorts än har blivit förkastat av stadens busschaufförers organisation som påstår att projektet skulle påverka över 5000 chaufförer.
Det här spårsystemet skulle i så fall ha 12 hållplatser fördelade på olika punkter i stadens geografi. Kostnaderna skulle också bli 5 gånger mindre än vid byggandet av ett tunnelbanesystem.


Sunday, February 18, 2007

Buenos Aires, Argentina: Nytt snabbtåg mellan Buenos Aires och Mar del Plata

Buenos Aires, Argentina.

Projektet kommer att kosta ca 1350 miljoner Argentinska Peso (ca 3 127, 13 SEK enligt xe.com Universal Currency Converter och Forex 17/02/2007) och tåget kommer att uppnå hastigheter om 250 km/h.

Den Argentina regeringen utlyste den 8 februari i år öppnandet för anbud för ett höghastighetståg tänkt att färdas mellan Buenos Aires och staden Mar Del Plata (650 000 invånare) i sydöst. Projektet är en förlängning av "kultåget" som redan har annonserats och som kommer att förbinda Buenos Aires med miljonstäderna Rosario och Córdoba i norr.

Tåget kommer att komma upp i hastigheter om max 250 km i timmen och kommer att tillåta, att från Buenos Aires kunna nå Mar del Plata i syd på ca 2 timmar (404 km). Från Buenos Aires till Rosario (310 km) kommer det att ta ca 1½ timme och sedan från Rosario till Córdoba(400 km) ytterligare ca 2 timmar.

Dock så kan hela arbetet med anläggning av spår, elektrifiering av spåren och installerande av de framtida tågen ta några år.

Vid en ceremoni som hölls i regeringskansliet indikerade president Néstor Kirchner att "det här är ett stort steg i moderniseringen och i kvaliteten hos tjänsten (tågen) för Argentina och det här banar väg för räddandet av våra tåg".

Enligt det Argentinska transportministeriet kommer Kirchner framöver att inviga arbetena vid La Picasa-lagunen i provinsen Santa Fé i det inre av landet. Arbetena ingår i återupprättandet av tågsträckan Buenos Aires-Mendoza.

FOTNOT: Mar del Plata är Argentinas största badort och har samtidigt också en mycket viktig fiskehamn.

Källor: http://www.lanacion.com.ar

http://www.xe.com/ucc/

http://www.forex.se

Friday, December 29, 2006

President Kirchner skrev på avtal för att utveckla järnvägsnätet i Mendoza

Mendoza, Argentina.

Projektet omfattar byggandet av en storstadskorridor åt den nya spårvägen i Mendoza stad och återuppbyggandet av långdistanståget Retiro(Buenos Aires)-Mendoza-San Juan. Vid ceremonin närvarade också bl.a. provinsen Mendozas guvernör Julio Cobo och samhällsbyggnadsminister Julio de Vido.

Ett avtal för järnvägsutvecklingen i Mendoza som omfattar omstrukturerandet av järnvägsinfarterna till Stor-Mendoza, byggandet av ett storstadsspårvägsnät och återuppbyggandet av långdistanståget mellan Buenos Aires och Cuyo (område som inkluderar bl.a. provinserna Mendoza och San Juan) skrevs på igår.

President Néstor Kirchner ledde cerenomin som hölls i Sala de Situación i Casa Rosada (argentinska presidentens residens), Buenos Aires. De som också deltog var, provinsen Mendozas guvernör Julio Cobos, samhällsbyggnadsminister Julio De Vido, transportsekreterare Ricardo Jaime och andra nationella och regionala auktoriteter.

Projektets utförlighet

Mer utförligt omfattar projektet återuppbyggandet av godsjärnvägsnätet i provinsen Mendoza (med omstrukturering av järnvägsinfarterna), en länk mellan Belgrano järnvägar och San Martínlinjen, byggandet av den centrala Transandinska järnvägen(tillsammans med Chilenska staten och Chilenska privata investeringar), den nya spårvägen i Mendozas storstadsområde samt turisttåg i provinsen.


Man förutspår också gå vidare med projekterandet av pendeltågsstationen i San Rafael och omplaceringen av sträckan Capitán Montoya-San Rafael-Cuadro Nacional, vilket skulle betyda en bättre markanvändning. Turisttåget kommer att åka mellan städerna Malargüe, San Rafael och General Alvear.

Regeringsinitiativ

Allt det här bottnar i ett regeringsinitiativ som består i att åter igen bygga upp godsjärnvägsystemet för att förstora och förenkla produktprocesserna i de olika provinserna, vilket kommer att snabba på regionernas ekonomier.

Utöver det här poängterade Mendozas makthavare hur viktigt det är för Mendoza att implementera den så kallade "Programa de Reordenamiento de Accesos Ferroviarios al Area Metropolitana" (Program för omstrukturering av Storstadsområdets järnvägsinfarter).


Agencia Telám.

Wednesday, December 27, 2006

CARACAS, VENEZUELA: Under år 2006 växte tunnelbanan med 21 km

Caracas, Venezuela.


"Med en ökning på nästan 50 procent har Caracas t-banenät växt under årets gång, vilket gör det nu möjligt för 1,6 milj. personer att använda det dagligen. "

Så uttryckte sig Caracas Tunnelbanas VD, Gustavo González Lopez när han presenterade siffrorna för 2006 där man för första gången i företagets historia kunde se invigningar av 3 t-banegrenar under ett och samma år.

"Under 2006 investerade den Bolivarianska regeringen åtskilliga summor för att utöka servicen från 42,5 km till nuvarande 62,4 km, om vi inkluderar förlängningen av linje 4, den andra fasen av linje 3 och Los Teques nya tunnelbana* (sträckan "Las Adjuntas" - "El Tambor").
Det här översätts i ett förbättrande av livskvaliten hos en stor del av befolkningen inom huvudstadsregionen."

I sträckan "Capuchinos" - "Zona Rental", förklarade vidare Gustavo González, har den Bolivarianska regeringen investerat 860,72 miljoner USD så att en stor del av "mellersta" södra Caracas kan dra nytta av fördelarna med ett snabbt och effektivt transportmedel.
Samtidigt investerades 815,5 miljoner USD i den andra etappen av linje 3, "El Valle" -
"La Rinconada" (ändstation linje 3), vars första fas invigdes så sent som i oktober och som har underlättat för Valles del Tuys invånare att ansluta till Caracas tunnelbana vid station
"La Rinconada".

Interurban linje

År 2006 tillät också den Bolivarianska regeringen att inviga stadens första interurbana t-banelinje, Metro Los Teques, vilket har gjort att invånarna i de höglänta delarna av delstaten Miranda har kunnat färdas vidare till huvudstaden genom sträckan "El Tambor" (Los Teques) - "Las Adjuntas" (ändstation linje 2).

"I det här högst väsentliga arbetet investerades 851 miljoner USD för att avsevärt förbättra livskvaliten hos ca 200 000 invånare i delstaten Mirandas mer höglänta delar, de kan nu ansluta till Caracas tunnelbana på 15 minuter", förklarade Gustavo González.

Indirekta vinster

Förutom att ge alla en effektiv transporttjänst så har byggandet av de nya t-banegrenarna medfört ytterligare vinster i de omfattade områdena.

"Arbetet med de här tre grenarna skapade direkt 14 000 nya och indirekt 18 000 nya arbetsmöjligheter vilket återupplivade byggnadsbranschen i huvudstadsregionen"

Byggandet har också tillåtit återuppliva flera delar av Storstadsområdet, som nu kan räkna med nya viktiga trafikleder, trottoarer, brunnslock och renoverade trafikljus samt nya fria ytor för folket, sammanfattade Gustavo González Lopez.


Källor: http://www.metrodecaracas.com.ve/home/noticias/crec.htm

FOTNOT: *Los Teques är delstatens Mirandas huvudstad och ligger drygt en mil söder om Caracas. Staden är främst känd för sitt behagliga bergsklimat.

Thursday, November 30, 2006

Ny Infrastruktur i Latinamerika gör entré....

Hej Allihopa!

Jag bestämde mig för att göra den här bloggen av tre anledningar:

1) Det byggs otroligt mycket just nu i Latinamerika inom infrastruktur vilket gynnar alla.
2) Latinamerika är världens glömda hörn, man ser eller hör knappt något längre om Latinamerika i svensk media (rasism månne?).

3) Jag brinner otroligt mycket för den här subkontinenten. Jag brinner och lider med dess folk, kultur och historia. Jag har aldrig lärt känna en vackrare kontinent och som dessutom är så extremt felbehandlad i Västeuropeisk och Nordamerikansk media. En kontinent som försöker och lyckas faktiskt sträva framåt, göra stora framsteg men som hejdas konstant i en stor del av övriga världen p.g.a. en image som hör samman med ett hemskt förflutet och Hollywoods rasistiska, eviga bombardemang av klyschig propaganda om Latinamerika som en enda homogen, dum, bakåtsträvande [...] bananrepublik.

Den här bloggen vänder sig till den infrastrukturtokige, Latinamerikavännen men generellt sett till alla som är öppna för att lära sig mer saker. Jag kommer att ta upp "miljövänliga" infrastrukturprojekt som exempelvis nya tågbanor, d v s sådant som både gynnar folket och miljön. Motorvägar och dyl. kommer med största sannolikhet att ej tas upp.

Välkomna/Bienvenidos/Benvindos!